Handelsbetingelser

Virksomhetens juridiske navn: Infinitum Group ApS
Nettbutikkens navn: Shavingfamily
Org-nummer (Skatte-ID): 38652419
Adresse: Nytorv 19, 1450 København K

1. Abonnementsbetingelser
Slik fungerer abonnementet ditt:
Etter at du har mottat startpakken din, vil du løpende motta barberblader i den mengde og frekvens du har bestilt. Du kan til enhver tid endre din forsendelsesfrekvens på vår hjemmeside under «min konto».
Det tas forbehold for pris-, moms- og portoendringer, samt endringer i abonnementsbetingelsene. Varsling om prisstigning vil skje i eget brev/epost.
Abonnementstilbudene gjelder ikke Grønland, i utlandet eller på Færøyene.
Shavingfamily forbeholder seg retten til å godkjenne hver bestiling. Vi aksepterer kun bestillinger fra personer over 18 år. Er du under 18 år, må du ha en skriftlig bestilling med foreldres/foresattes underskrift.

1.1 Angrerett
Du kan angre den inngåtte avtalen etter forbrukeravtalelovens § 17.
Angrefristen er 14 dager og regnes fra den dagen du mottar din første vare. Du har etter forbrukeravtaleloven krav på å få en rekke opplysninger, blant annet om angreretten og om den kjøpte varen. Angrefristen løper ikke før du har mottatt disse opplysningene skriftlig (for eksempel på papir eller via epost).
Hvis du vil si opp ditt abonnement, kan det alltid gjøres på hjemmesiden under «min konto». Hvis du vil sikre bevis for at du har angret i rett tid, kan du for eksempel sende et anbefalt brev til Kundeservice, Nytorv 19, 1459 København K og oppbevare postkvitteringen. Hvis du allerede har mottat varen, må du, med mindre noe annet er avtalt, selv betale omkostningene (porto/frakt) ved retur av varen. Du kan kun angre aftalen hvis du kan returnere varen til Shavingfamily i uåpnet emballasje.

1.2 Behandling av personopplysninger
Personopplysninger behandles fortrolig og lagres hos Shavingfamily. Opplysningene lagers under sikre forhold i overensstemmelse med gjeldene lovgivning. Du kan til enhver tid få innsikt i disse opplysingene ved å skrive til oss. Opplysningene brukes til å administrere abonnementet, bestillinger, betalinger, samt informasjon og markedsføring via telefon, epost og post. Opplysningene brukes kun i det omfang som lovgivningen gir mulighet til. Hvis du ikke ønsker denne informasjonen, tilbudene og fordelene fra Shavingfamily, kan du alltid melde deg av.

1.3 Endring av abonnementet
Har du endringer for ditt abonnement, som for eksempel adresseendringer, registrering av automatisk kortbetaling mm., gjøres dette lettest under «min konto» på hjemmesiden. Vi gjør oppmerksom på at det er din plikt å melde adresseendring ved flytting. Vi får ikke automatisk beskjed om dette. Om du, i forbindelse med manglende adresseendring, ikke skulle motta din forsendelse, blir produktene ettersendt mot ekstra portoinnkreving. Samtidig ber vi deg gi oss beskjed om evt. endring av din epostadresse. Du kan også endre denne under «min konto».

1.4 Betaling av abonnentet ditt
Ved betaling med kredittkort vil du atuomatisk bli tildelt «Automatisk Betaling». Etter betaling av introduksjonstilbudet vil abonnementet være løpenede, og betalingen vil automatisk bli trukket fra ditt kort. Betalingen vil alltid fremgå av din kontooversikt. Mottar du en giro med forsendelsen, vil vi be deg benytte denne til å betale innen forfallsdatoen.

1.5 Oppsigelse av abonnent
Du kan til enhver tid si opp ditt abonnement. Det eneste kravet er at det må skje 6 dager før du mottar din neste abonnementspakke. Du kan se når du mottar din neste pakke på hjemmesiden under «min konto». Manglende betaling betraktes ikke som oppsigelse.

1.6 Mislighold
Hvis du bryter din abonnementsavtale eller abonnemensbetingelsene, er Shavingfamily berettiget til å oppheve abonnementet ditt uten varsel.

1.7 Behandling av personlige opplysninger
For å administrere ditt abonnement behandler Shavingfamily en rekke opplysinger om deg, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, epost og andre opplysninger av betydning for ditt abonnement. Ved tegning av abonnement gir du samtykke til at vi kan benytte opplysningene til administrasjon av ditt abonnement, samt til statistiske formål.

1.8 Varens tilstand når du returnerer den
Du står kun ansvarlig for eventuell forringelse av varens verdi som skyldes annen håndtering enn hva som er nødvendig for å fastslå varens egenart, egenskaper og funksjon(er). Med andre ord kan du prøve varen på samme måte som du ville prøvd den i en fysisk butikk.
Hvis varen er prøvd utover det som er beskrevet ovenfor, betrakter vi den som brukt, hvilket betyr at du ved bruk av angreretten kun får igjen en del eller ingenting av kjøpsbeløpet. Dette avhenger av varens kommersielle verdi.
For å motta hele kjøpsbeløpet må du altså gjøre det samme som man kan gjøre i en fysisk butikk. Du kan gjerne prøve varen, men ikke ta den i bruk.

2. Angrerett
Det vil alltid være 14 dagers angrerett når du handler hos oss. Angreretten gjelder fra dagen du mottar dine produkter. Angreretten bortfaller 14 dager etter mottakelse av varen.
Returvarer skal være uskadede. Angreretten kan kun benyttes hvis varen returneres i vesentlig samme tilstand og mengde som den ble mottatt i. Angreretten bortfaller hvis du bruker varen på en måte som forringer salgsverdien vesentlig. Brukte barberblader returneres eksempelvis ikke.
Hvis du angrer på ditt kjøp, kan du enten nekte mottakelse av pakken eller sende varen i retur til vår adresse:
Nytorv 19, 1450 København K.
Ved returnering er du ansvarlig for at varen er forsvarlig pakket inn. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet varen blir sendt i retur til den er mottatt hos oss. Vi anbefaler at du sender pakken med sporing, slik at pakken alltid kan spores og det kan bevises at den er sendt.
Vi ber deg vedlegge kopi av fakturaen for de kjøpte varene, som dokumentasjon for at varen(e) som er returnert er kjøpt hos oss.
Nekter du mottakelse av pakken, eller lar være å hente den hos posten, vil det bli innkrevd fraktkostnader for å returnere pakken til oss.
Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen inntil vi har mottatt varen i retur, med mindre du innen den tid har fremlagt dokumentasjon for å ha returnert den.
For å kunne benytte deg av angreretten, skal varen være avlevert til sending senest 14 dager etter mottakelse.
Ved bruk av angreretten skal varen vennligst returneres i sin opprinnelige emballasje. Manglende opprinnelig emballasje medfører forringelse av salgsverdien. Derfor vil du, ved manglende opprinnelig emballasje, bli kreditert et mindre beløp som svarer til forringelsen. Dette skjer etter at en vurdering er foretatt av Shavingfamily.

3. Reklamasjon
Det gis 2 års reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven. Vår reklamasjonsrett gjelder for feil i materiale og/eller produksjon.
Reklamasjonen gjelder ikke feil eller skader begått ved dårlig betjening/bruk av produktet.
Shavingfamily vil dekke returneringskostnader i rimelig omfang.
Returnering sendes til:
Infinitum Group ApS
Nytorv 19, 1450, København K

Reklamasjon angående feil og mangler skal meddeles Shavingfamily innenfor rimelig tid etter mottakelse av varen. Varen returneres i dette tilfelle til adressen under på kundens regning:
Infinitum Group ApS
Nytorv 19, 1450 København K
Vennligst beskriv varens feil eller mangler i forbindelse med reklamasjonen. Oppgi også ordrenummeret. Varen skal sendes tilbake i forsvarlig emballasje.

4. Personlig opplysninger og hva de blir brukt til
For at du kan inngå avtale med oss på Shavingfamily, har vi bruk for følgende opplysninger:
• Navn
• Adresse
• Telefonnummer
• Epostadresse
Vi foretar registreingen av dine personopplysninger med formål om å kunne levere varen til deg.
Personopplysninger slettes eller anonymiseres løpende etter hvert som formålet for besittelse av informasjonen avsluttes. Personopplysninger lagres maks. i 12 måneder etter siste bruk.
Når det samles inn personopplysninger via vår hjemmeside, sikrer vi alltid at dette skjer etter ditt uttrykte samtykke. Slik er du alltid informert om hvilke opplysninger som samles inn, og hvorfor.
Opplysninger avgitt av Shavingfamily gis eller selges aldri videre til en tredjepart, og vi registrerer ingen sensitive opplysninger.
Som registrert hos Shavingfamily har du alltid rett til å protestere mot registreringen. Du har også rett til innsikt i hvilke opplysninger som er registrert om deg. Disse rettighetene har du etter Persondataloven. En slik henvendelse rettes til Shavingfamily via epost.

5. Cookies
Cookies brukes med det formål å optimalisere hjemmesiden og dens funksjonalitet, og dermed gjøre besøket så lett som mulig for deg. Du kan til enhver tid slette cookies fra din PC. Hvordan dette gjøres avhenger av hvilken nettleser du bruker.

6. Loggstatistikk
Vi bruker loggstatistikk på hjemmesiden vår. Dette er et statistikksystem som samler opp informasjon. Informasjonen kan gi et statistisk bilde av hvor mange besøkende vi har, hvor de kommer fra, hvor på hjemmesiden de oppholder seg etc.
Statistikken anvendes kun med det formål å optimalisere hjemmesiden.

7. Ordrebekreftelse
Når du mottar ordrebekreftelsen, kan du kontrollere at den er i overensstemmelse med din bestilling. Hvis du oppdager feil, eller har endringer i din ordre, bes du kontakte oss via epost.

8. Levering
Levering vil skje fra vårt lager i Sverige, normalt innenfor 1-5 arbeidsdager. Det kan imidlertid være lengre leveringstid i forbindelse med kampanjer, helger, helligdager og liknende.

9. Elektronisk og telefonisk henvendelse
Ved opprettelsen av et medlemskap på Shavingfamily, gir du samtidig samtykke til at vi kan kontakte deg via elektronisk post og telefon. Du vil motta elektroniske beskjeder i form av epost på din registrerte epostadresse, samt SMS-meldinger på det registrerte mobiltelefonnummeret ditt.
Shavingfamily vil kontakte deg via epost med informasjon om oppdateringer, endringer, tilbud, konkurranser mm. Du vil også kunne bli kontaktet via telefon på det registrerte mobiltelefonnummeret ditt med service/veiledning i hvordan du får mest ut av ditt nåværende medlemskap. Du kan til enhver tid beskytte deg mot disse beskjedene ved å trykke «avbryt meldinger».

10. Er du i tvil
Om det oppstår tvilsspørsmål, er du alltid velkommen til å henvende deg til oss via epost eller telefon.